Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Wniosek i biznes plan internetowej galerii sztuki

Wzór pod dotacje z Urzędu Pracy

Biznes plan, oraz wniosek pod dotacje z PUP, dla działalności gospodarczej w postaci internetowej galerii sztuki zajmującej się sprzedażą obrazów olejnych, rzeźb, rysunków, rękodzieła, oraz innych obiektów artystycznych. Dokumenty opierają się na dokumentach, które zostały przez nas przygotowane w połowie 2019 r. i doprowadziły do pozyskania dofinansowania. Obojętność dokumentów: 26 str. Pliki udostępniamy w formacie PDF. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy spis treści, oraz poglądowy poradnik dokumentu. Jako bonus do zakupu, załączamy bezpłatnie poradnik dotyczący pozyskiwania dotacji z PUP.

interneowa galeria sztuki
Składanie zamówienia

- Biznes plan: galeria sztuki

cena: 29 zł

Spis treści
WNIOSEK
1. Dane wnioskodawcy
2. Wnioskowana kwota dotacji
3. Przewidywany termin rozpoczęcia działalności
4. Adres prowadzenia działalności gospodarczej
5. Przeznaczenie dotacji
6. Prawo do lokalu
7. Wysokość własnych środków zaangażowanych w przedsięwzięcie i źródła finansowania
8. Niezbędne koncesje, szkolenia, zezwolenia
9. Informacja o szkoleniu z przedsiębiorczości
10. Oświadczenie bezrobotnego
11. Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania
12. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Zakres działalności
a) Motywacja i cel
b) Oferta firmy
c) Opis rynku
d) Plan marketingowy
e) Forma prawna i opodatkowanie
f) Plan długoterminowy
2. Przygotowanie zawodowe
3. Obecny stan zaawansowania i inwestycyjnego przedsięwzięcia
4. Dane dotyczące lokalizacji
5. Gdzie i dlaczego zostanie zlokalizowane przedsięwzięcie
6. Powierzchnia lokalu w metrach kw
7. Forma własności lokalu
8. Stan techniczny pomieszczeń
9. Inne istotne cechy lokalizacyjne i ich wpływ na działalność przedsiębiorstwa
10. Posiadane umowy z dostawcami, odbiorcami, podwykonawcami, zamówienia, listy intencyjne
11. Opis klientów
12. Analiza SWOT
13. Opis przewidywanych efektów ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej

Dokładamy wszelkich starań w celu możliwie szybkiej realizacji zamówień. Wysyłka przykładowego biznes planu następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu na adres e-mail podany przez zamawiającego. Jeżeli masz pytania prosimy skorzystać z formularza kontaktowego.