Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Biznes plan i wniosek do Urzędu Pracy

- sprawdzenie poprawności dokumentów na indywidualne zlecenie

Oferta obejmuje weryfikację poprawności biznes planu i wniosku umożliwiających otrzymanie dotacji z Urzędu Pracy na otwarcie firmy. Dokumenty sprawdzamy pod kontem formalnym i merytorycznym. Dzięki tej usłudze osoby chcące złożyć wniosek do PUP o przyznanie dofinansowania mogą przekonać się czy przygotowane przez nie dokumenty zostały wykonane poprawnie, oraz zyskują szansę na uzupełnienie ewentualnych braków nim wniosek i biznes plan trafi do oceny urzędników - na tym etapie bowiem większość Urzędów Pracy nie daje już możliwości wprowadzenia ewentualnych poprawek, a wnioski i biznes plany z brakami lub błędami zostają odrzucane.

Proszę pamiętać iż dotacje przyznaje się w trybie konkursowym, a co za tym idzie tylko najlepsze, bezbłędnie przygotowane wnioski i biznes plany będą skutkować przyznaniem dotacji. W ramach usługi na przesłanych Nam przez klienta dokumentach wychwytujemy i oznaczamy braki wskazując w krótkim komentarzu co należy w danym miejscu uzupełnić, oraz błędy - gdzie również w krótkim komentarzu wyjaśniamy ich istotę. Tak sprawdzone dokumenty wnioskodawca może poprawić samodzielnie stosując się do Naszych zaleceń bądź też zlecić nam wykonanie niezbędnych poprawek.(Możliwość wprowadzenia przez Nas poprawek ustalana jest już indywidualnie z zainteresowanymi w zależności od ilości błędów znalezionych w danych dokumentach)

Posiadamy olbrzymie doświadczenie w przygotowywaniu, weryfikowaniu i poprawianiu wniosków oraz biznes planów pod dotacje z Urzędu Pracy. W wykonywaniu tego rodzaju opracowań specjalizujemy się od roku 2007. Łączna kwota pozyskanych przez Nas dotacji to w chwili obecnej ponad 2.500.000,00 zł.

Czas realizacji usługi to 3 dni licząc od wpływu do Nas dokumentów do odesłania klientowi sprawdzonego wniosku i biznes planu.

Cena: 49,00 zł brutto